Structuur voor samenwerking

SON is een netwerkorganisatie en biedt als groep gespecialiseerde asielen aan de Nederlandse Rijksoverheid één enkel aanspreekpunt. De oprichting van de SON is met dit doel indertijd via een kleine overheidssubsidie mogelijk gemaakt.

Sinds de oprichting van de SON is de samenwerking tussen de 5 vogelasielen geïntensiveerd. De asielen hebben naar elkaar toe een grote mate van onderling respect, vertrouwen en loyaliteit, hetgeen gezien wordt als een belangrijke voorwaarde voor samenwerking binnen de SON. Tijdens een aantal recente olievogelincidenten is de onderlinge samenwerking hecht, effectief en succesvol gebleken.

SON maakt sinds 2014 deel uit van een groter Europees netwerk waarin internationale en ‘best practice’ standaards en trainingen worden ontwikkeld.

Aansluiting zoeken

De komende jaren wil SON haar leidende functie op het gebied van olievogelrevalidatie in Nederland bestendigen en bekrachtigen door uit te reiken naar andere belanghebbende partijen voor een actieve participatie. Dat kan in de vorm van bestuurlijke ondersteuning, strategische en communicatieve ondersteuning, wetenschappelijke ondersteuning of toetreding tot de groep van uitvoerende organisaties en individuen (gespecialiseerde asielen, experts, vrijwilligers).

Andere asielen en opvangcentra maar ook individuen kunnen zich in de komende jaren bij de SON aansluiten na onderschrijving van de technische standaards die de SON van aangesloten organisaties verwacht bij de behandeling van olievogels.