Interne rampenparaatheid

Voor zijn onderlinge coördinatie heeft SON een intern draaiboek voor de gezamenlijke aanpak van olievogelincidenten. Daarin zijn ‘Chefs van de Wacht’ benoemd die namens SON een coördinerende rol vervullen in de communicatie naar en met externe partners.

Het draaiboek voorziet in een onderling communicatieplan, een procedure voor de melding van opmerkelijke aantallen olievogels aan het Kustwachtcentrum en Rijkswaterstaat, en een opschalingsplan voor het geval een Tijdelijk Opvangcentrum voor Vogels (TOV) noodzakelijk blijkt en de Samenwerkingsregeling Besmeurde Vogels (SBV) van kracht wordt.

Elk asiel heeft zijn eigen draaiboek dat aansluit bij het SON draaiboek. Het SON draaiboek wordt verder ondersteund door Sea Alarm, dat zowel voor Rijkswaterstaat als de SON een permanent (24/7) meldpunt onderhoudt.